Основни грешки, допускани при отглеждане на шафран

Да се отглежда шафран е доходоносно, но сериозно и трудоемко начинание. Целият процес включва различни дейности, към които поради деликатността и спецификата на шафрановия минзухар подходът трябва да бъде отговорен и внимателен.

Тъй като шафранът е скъпа подправка, ще бъде жалко, ако поради незнание или недостатъчно проявено търпение се направят пропуски в грижите при отглеждането му. Те могат да са от различен характер: избор на терен, начин на засаждане, поливане и др.

Практиката показва, че повечето от допусканите грешки са следните:

Грешки при избор на терен

За засаждане на шафран не е подходяща земеделската земя, понеже борбата с различните вредители като сляпо куче, къртици, полски мишки и др., е трудна.

Теренът трябва да бъде равен и слънчев, като се следи да има лек наклон, за да може да се осъществява оттичане на водата. Избягват се места с вдлъбнатини, в които може да се получи заблатяване и след това загниване на луковиците.

Препоръчва се рН 6-8, като наторяване се прави само при песъчливи и много бедни почви. Почвата не трябва да бъде глинеста и преди засаждане на луковиците трябва да се дренира добре.

Грешки при избор на луковици

Луковиците трябва да са пресни, а не от предходни години. Важно е и да бъдат здрави, с цяло дъно, с равномерна окраска и без петна. Средното тегло на всяка е препоръчително да бъде поне 5 г.

От некачествените луковици няма да се получи добър добив. Ако се закупуват, то трябва да бъдат от доказан производител или вносител с лиценз.

Грешки при засаждането на луковиците

Често допускана грешка е луковиците да не бъдат обработвани с фунгицид. Това обаче е задължително, защото той ще ги предпази от развитие на гъбички.

Засаждането трябва да стане на оптимална дълбочина – под 7 см за предпазване от замръзване през зимата. Ако се допусне да бъде по-плитко, лехата може да се покрие с найлон или слама.

Неправилно е и засаждане над 15 см, защото растението ще достигне трудно до повърхността. Цветовете и луковиците ще бъдат по-малко, въпреки че качеството на шафрана ще бъде по-добро.

За да се развиват добре луковиците, не трябва да са на разстояние под 5 см една от друга.

Грешки при поливане

Климатът в България е благоприятен по отношение на осигуряване на влага за шафрановите луковици, защото когато свърши зимата и настъпи пролетта, те имат реална нужда от нея.

Поливането не се препоръчва поради риск от загниване, но при продължителна суша може да се осъществи, за да се събудят луковиците.

Преди цъфтеж поливките могат да повишат добива, но системното поливане е противопоказно.

Грешки при прибиране на реколтата

Шафрановият минзухар задържа свежи цветовете си само няколко дни, затова трябва да се берат още през първия ден.

Брането се прави само сутрин при затворени цветове. Ако са престояли разтворени повече време, стигмите стават по-сухи и качеството им се понижава.

При отделяне на комплекта от 3-те червени близалца трябва да се внимава той да бъде цял. Жълтата част не трябва да се оставя към стъблото, за да се повиши качеството на шафрана.

Грешки при сушене

Сушенето е важен процес, понеже трябва да се следи отделените близалца да добият подходяща влажност и цвят. От всички методи като сушене на слънце върху дъски или мрежи, близо до печка и др,. днес като най-подходящ се използва дехидраторът.

За време от 3 ч. и при температура от 45° стигмите придобиват нужния тъмночервен цвят и 10-12% влажност. Такива показатели са знак за първокачествен шафран. При по-висока температура шафрановите нишки може да почернеят и следователно да се понижи тяхното качество.

Грешки при съхранение

Правилното съхранение на сухия шафран става в херметически затворени стъклени съдове на хладно и сухо място, далеч от слънчева светлина. Така той ще запази качествата си за по-дълго време.

Ако се съхраняват неправилно, шафрановите стигми губят тъмночервения си цвят, специфичния си аромат и се трошат.

В резултат на правилни и навременни грижи, полученият шафран ще бъде с първокласно качество.

последни публикации

На пазара могат да попаднат не само на истински, но и на фалшив шафран, ако не познават добре характерните му особености.

Тъй като шафранът е скъпа подправка, ще бъде жалко, ако поради незнание или недостатъчно проявено търпение се нап

Когато настъпи времето да се берат шафрановите цветчета, много е важно в коя част на деня се прави това и по какъв начин.

Тъй като шафранът е деликатно растение, към всички дейности като поливане, торене, плевене и др. трябва да се подхожда много внимателно.

Отглеждането на шафранов минзухар в България набира все по-голяма популярност. За да се стигне обаче до брането, трябва 2-3 месеца преди това луковиците на минзухара да бъдат засадени при подходящи условия и по правилен начин.

Използван от вeкове за естетически, медицински и кулинарни цели, шафранът днес е най-скъпата и ценена подправка в света.

В състава му влизат каротеноиди, витамини от групата В, витамин С, восък, калциеви соли, над 150 етерични и ароматни съединения и др.

На пазара могат да попаднат не само на истински, но и на фалшив шафран, ако не познават добре характерните му особености.

Тъй като шафранът е скъпа подправка, ще бъде жалко, ако поради незнание или недостатъчно проявено търпение се нап

Когато настъпи времето да се берат шафрановите цветчета, много е важно в коя част на деня се прави това и по какъв начин.

Тъй като шафранът е деликатно растение, към всички дейности като поливане, торене, плевене и др. трябва да се подхожда много внимателно.

Отглеждането на шафранов минзухар в България набира все по-голяма популярност. За да се стигне обаче до брането, трябва 2-3 месеца преди това луковиците на минзухара да бъдат засадени при подходящи условия и по правилен начин.

Използван от вeкове за естетически, медицински и кулинарни цели, шафранът днес е най-скъпата и ценена подправка в света.

В състава му влизат каротеноиди, витамини от групата В, витамин С, восък, калциеви соли, над 150 етерични и ароматни съединения и др.